แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องบรรยาย 288 ที่นั่ง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องบรรยาย 288 ที่นั่ง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องบรรยาย 288 ที่นั่ง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องบรรยาย 288 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ