แสดงรายละเอียดข่าวเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมชี้แจ้งกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (GE)

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมชี้แจ้งกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (GE) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมชี้แจ้งกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (GE)

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมชี้แจ้งกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (GE) โดยมี อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์ , อาจารย์ชัยรงค์ เหลืองวิลัย ,อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำกระบวนวิชาฯ ได้ชี้แจ้งกระบวนการจัดกิจกรรมภายใต้กระบวนวิชา GE พร้อมทั้งตอบข้อสงสัย ให้กับนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ