แสดงรายละเอียดข่าวสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวด ดาว-เดือน ประจำปี 2558

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวด ดาว-เดือน ประจำปี 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวด ดาว-เดือน ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2558 โดยมีผู้เข้าประกวดจำนวน 3 คู่ สำหรับผลการประกวด มีดังนี้

เดือนนิติศาสตร์ : อาห์มัติชา น้อยวงศ์ (นัท)
ดาวนิติศาสตร์ : ซากีน่า เซลามัน (เบน)
รองเดือนนิติศาสตร์ : ผู้กล้า เจริญศรี (ออโต้)
รองดาวนิติศาสตร์ :นางสาวปิยาพัชร หล้าเต็น (แอมมี่)
รองอันดับ 2 เดือนนิติศาสตร์ : ณัฐดนัย จรรยาพงษ์ (บิลล์)  
รองอันดับ 2 ดาวนิติศาสตร์ :นางสาวกมลรัตน์ รัตนบุรีวงศ์ (แตง)
Mr. Popular Vote : อาห์มัติชา น้อยวงศ์ (นัท)
Miss Popular Vote :ซากีน่า เซลามัน (เบน)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ