แสดงรายละเอียดข่าวชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มอบงบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรม ให้กับสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2558

ชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มอบงบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรม ให้กับสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มอบงบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรม ให้กับสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ผู้แทนชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มอบงบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรม ให้กับสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ