แสดงรายละเอียดข่าวสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรม ขันโตก Freshy Night 58 คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2558

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรม ขันโตก Freshy Night 58 คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรม ขันโตก Freshy Night 58 คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรม ขันโตก Freshy Night 58 คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย พิธีบายศรีสู่ขัวญน้องใหม่,พิธีผูกข้อไม้ข้อมือ,กิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน,การแสดงจากนักศึกษาต่างชาติ(นักศึกษาแลกเปลี่ยน) สำหรับกิจกรรมดังกล่วมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 200 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ