แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทำบุญ 9 วัดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทำบุญ 9 วัดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทำบุญ 9 วัดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทำบุญ 9 วัดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 09.30 - 15.30 น.
ณ วัดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 9 วัด
**หมายเหตุ กิจกรรมนี้ ระบบจะมีการประมวลผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียน ซึ่งคณะจะมีแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยนักศึกษาสามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่องทาง Fackbook line และWeb คณะ***

นักศึกษาสามารลงทะเบียนได้ที่ >>> https://goo.gl/adeZJ4

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ