แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะทางกฎหมายจากการชมภาพยนตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะทางกฎหมายจากการชมภาพยนตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะทางกฎหมายจากการชมภาพยนตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะทางกฎหมายจากการชมภาพยนตร์

** ให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มารับเอกสารประกอบการเรียนรู้ทางกฏหมายจากการชมภาพยนตร์ ในวันพุธ ที่ 16 กันยายน - วัน พฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558 ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา **

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ