แสดงรายละเอียดข่าวสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอย­สุเทพ

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอย­สุเทพ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอย­สุเทพ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอย­สุเทพ ประจำปีการศึกษา 2558 “มช. รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สืบสานประเพณี “ลูกช้างขึ้นดอย” 58 "พระธาตุเจ้าเป๋นศรี ป๋าเวณีสืบสร้าง ฮอยครูบาเเป๋งตาง ลูกจ๊างก้าวย่างเพื่อปวงชน"” ร่วมใจเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเท­พเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ