แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการพัฒนาทักษะทางกฎหมายจากการชมภาพยนตร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการพัฒนาทักษะทางกฎหมายจากการชมภาพยนตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการพัฒนาทักษะทางกฎหมายจากการชมภาพยนตร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการพัฒนาทักษะทางกฎหมายจากการชมภาพยนตร์
  วันเวลาและสถานที่
จัดกิจกรรมทุกวันพุธ ตั้งแต่เดือน 23 กันยายน – 21 ตุลาคม 2558 จำนวน 4 ครั้งดังนี้
    รอบที่ 1 วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558
    รอบที่ 2 วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558
    รอบที่ 3 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558
    รอบที่ 4 วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558
เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์
นักศึกษา สามารถลงทะเบียนได้ที่>>>https://goo.gl/Etnqle

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ