แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนา IELTS Clinic และ Australia Application Weeks

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนา IELTS Clinic และ Australia Application Weeks - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนา IELTS Clinic และ Australia Application Weeks

ด้วย IDP Education (IDP) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนา IELTS Clinic ในวันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ชั้น 1 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และ Australia Application Weeks สำหรับผู้สนใจไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 7-19 กันยายน 2558 ให้นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจทราบ โดยมีรายละเอียดดังแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ