แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177469 ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177361 ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177469 ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177361 ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177469 ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177361 ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177469 ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177361 ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

กระบวนวิชา 177469 ตอน 001,801 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 9.30-11.00 น.
และกระบวนวิชา 177361 ตอน 001 วัน ศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 13.00-14.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ