แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สวนอาหารเดอะการ์เด้น เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถและทักษะในการทำวิจัยทางนิติศาสตร์ด้วยมุมมองที่กว้างขวางและลุ่มลึก ตลอดจนการค้นหามุมมองของความรู้ใหม่ในด้านนิติศาสตร์ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะและถูกต้องต่อการประกอบอาชีพนิติศาสตร์ในปัจจุบันรวมถึงให้นักศึกษาใหม่ได้พบปะระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมหลักสูตร สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต นักศึกษาระบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ