แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องบรรยาย 288 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องบรรยาย 288 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องบรรยาย 288 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องบรรยาย 288 ที่นั่ง เพื่อรองรับสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะนิติศาสตร์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ประกาศการจัดซื้อ โดยคลิกที่นี่

และดู ร่างขอบเขตงาน (TOR) ได้ที่นี่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ