แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้ย้อนหลังทุกกิจกรรม

แจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้ย้อนหลังทุกกิจกรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้ย้อนหลังทุกกิจกรรม

ประกาศ !!!! แจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้ย้อนหลังทุกกิจกรรม สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกกิจกรรม
ระบบเปิด วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 08.00 น.
ระบบปิด วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น.

ขอให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบการเรียนรู้ย้อนหลัง ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ