แสดงรายละเอียดข่าวสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมการแข่งขัน Moot Competitions

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมการแข่งขัน Moot Competitions - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมการแข่งขัน Moot Competitions

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมการแข่งขัน"โต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี 2558 (Moot Competitions)

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมการแข่งขัน"โต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี 2558 (Moot Competitions)" นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ 11 กันยายน 2558
(สามารถดูกติการการแข่งขันได้ที่ไพล์ประกอบข่าว)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ