แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ CMU-NGEE ANN POLYTECHNIC STUDENT LEADERSHIP 2016 (หมดเขต 30 กันยายน 2558)

โครงการ CMU-NGEE ANN POLYTECHNIC STUDENT LEADERSHIP 2016 (หมดเขต 30 กันยายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ CMU-NGEE ANN POLYTECHNIC STUDENT LEADERSHIP 2016 (หมดเขต 30 กันยายน 2558)

ด้วย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ คัดเลือกให้ทุนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ CMU-NGEE ANN POLYTECHNIC STUDENT LEADERSHIP 2016 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ NGEE ANN POLYTECHNIC จากประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดดงไฟล์แนบ

โดย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cmuic.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ