แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ( English for Better Life)
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ เชียงใหม่
จัดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Alexadre Nikolaevich Chitov
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
*** ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครเฉพาะนักศึกษาที่ลงชื่อไว้ที่งานบริการการศึกษาเท่านั้น

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ >>> https://goo.gl/7P9unv

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ