โครงการ Newton Fund 2015/16

ข่าววิจัย

โครงการ Newton Fund 2015/16

ด้วย บริติช เคานซิล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้ทุน Newton Fund ซึ่งขณะนี้ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ

1.  Institutional Link (หมดเขต 28 กันยายน 2558)
2.  PhD Placement (หมดเขต 12 กันยายน 2558)
3.  Professional Development and Engagement (หมดเขต 28 ตุลาคม 2558)
4.  Researcher Links Travel Grant (หมดเขต 28 กันยายน 2558)

ซึ่งเป็นการสนับสนุนเงินค่าเดินทางแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ในประเทศไทย เพื่อเดินทางไปทำวิจัยระดับนานาชาติที่สหราชอาณาจักร เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยที่แข็งแกร่งในอนาคต พร้อมเพิ่มพูนศักยภาพและต่อยอดความก้าวหน้าในอาชีพนักวิจัย

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtinFund