แสดงรายละเอียดข่าวเเจ้งขยายระยะเวลาให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบการเรียนรู้

เเจ้งขยายระยะเวลาให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบการเรียนรู้ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เเจ้งขยายระยะเวลาให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบการเรียนรู้

เนื่องจากเกิดความผิดพลาดของการแจ้งวันปิดระบบ ดังนั้น ทางคณะฯ จึงขอขยายระยะเวลาให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบการเรียนรู้ ได้จนกว่า ระบบจะปิด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ