แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวน นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ

เชิญชวน นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวน นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ

เชิญชวน นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
เข้าร่วมโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ( English for Better Life)
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ เชียงใหม่
จัดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Alexadre Nikolaevich Chitov
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถมาลงชื่อได้ที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม เวลา 11.00 น.เท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ