แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งเปลี่ยนเวลา นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” และ อบรมการเขียนรายงาน

แจ้งเปลี่ยนเวลา นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” และ อบรมการเขียนรายงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งเปลี่ยนเวลา นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” และ อบรมการเขียนรายงาน

แจ้งเปลี่ยนเวลา นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” และ อบรมการเขียนรายงาน รอบที่ 3 วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ