แสดงรายละเอียดข่าวคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 24 กรฎาคม 2558 มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative , คณาจารย์จาก Mawlamyaing University, Yangon University , Dagon University , Myitkyina University และ Monwya University จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 9 คน มาศึกษาดูงานที่ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายในส่วนของการดำเนินการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่ศูนย์ฯได้ดำเนินการตลอดทั้งปีการศึกษา และเรียนรู้ การจัดการโครงการและการดำเนินภารกิจต่างๆของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ