แสดงรายละเอียดข่าวคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative ได้นำนักศึกษานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนทั้งสิ้น 8 คน มาศึกษาดูงานที่ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายในส่วนของการดำเนินการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่ศูนย์ฯได้ดำเนินการตลอดทั้งปีการศึกษา และเรียนรู้การจัดการโครงการและการดำเนินภารกิจต่างๆของศูนย์ ฯ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ