แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 (ผู้กู้ กยศ.รายใหม่) กรณีไม่มีรายชื่อนักศึกษาสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-941-360 (กยศ.มช.) หรือเข้ามาติดต่อที่ กยศ.มช. ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ประกอบค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ