แสดงรายละเอียดข่าวกองทุน Japan World Exposition 1970 Commemorative Fund Grant Proramme (หมดเขต 30 กันยายน 2558)

กองทุน Japan World Exposition 1970 Commemorative Fund Grant Proramme (หมดเขต 30 กันยายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองทุน Japan World Exposition 1970 Commemorative Fund Grant Proramme  (หมดเขต 30 กันยายน 2558)

ด้วย กองทุน Japan World Exposition 1970 Commemorative Fund Grant Proramme ภายใต้ Kansai Osaka 21st Century Association ประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนโครงการจากต่างประเทศในสาขาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ การศึกษา สวัสดิการสังคม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558 และประกาศผลพิจารณาในเดือนมีนาคม 2559 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.osaka21.or.jp/jecfund/en/index.html และสามารถติดต่อได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ