แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม "เวทีรับฟังความคิดเดินหน้าประเทศไทย"

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม "เวทีรับฟังความคิดเดินหน้าประเทศไทย" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม "เวทีรับฟังความคิดเดินหน้าประเทศไทย"

กิจกรรม "เวทีรับฟังความคิดเดินหน้าประเทศไทย"        
จัดขึ้นวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 น.-16.30 น.        
ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        

>>> ชุดแต่งกาย : ชุดนักศึกษา เท่านั้น!! <<<

หมายเหตุ : หากนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีเหตุสุดวิสัย การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปจะไม่สามารถดำเนินการได้

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ