แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม กิจกรรม เวทีรับฟังความคิดเดินหน้าประเทศไทย GE หลัก

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม กิจกรรม เวทีรับฟังความคิดเดินหน้าประเทศไทย GE หลัก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม กิจกรรม เวทีรับฟังความคิดเดินหน้าประเทศไทย GE หลัก

  เนื่องด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้จัด "เวทีรับฟังความคิดเดินหน้าประเทศไทย" ขึ้นในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางคณะได้พิจารณาแล้วเห็นว่าแม้จะเพิ่งได้รับทราบเรื่องด่วน แต่การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการประชาธิปไตย
  คณะนิติศาสตร์จึงเห็นควรประกาศให้เป็น "กิจกรรม GE ประเภทกิจกรรมหลัก” จำนวนทั้งสิ้น 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยรับนักศึกษาเฉพาะชั้นปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 20 คน และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมประชุมกลุ่ม (Focus Group) หลังการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://elearning.cmu.ac.th/mod/choice/view.php?id=21079

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ