แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายเก่า (กยศ.) ปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายเก่า (กยศ.) ปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายเก่า (กยศ.) ปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายเก่า (กยศ.) ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ ทั้งนี้นักศึกษาต้องทำการกรอกค่าเทอมในระบบในวันที่ 24 - 25 ส.ค. 58 และลงนามแบบยืนยันในวันที่ 7- 11 ก.ย. 58 กระบวนการกู้ยืมในปีการศึกษา 2558 จึงจะสมบูรณ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ