แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 001,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 001,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 001,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 001,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

วัน อังคาร ที่ 18 ส.ค. 58
ตอน 001 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1402
ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ