แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์งานแนะแนว Jasso Study in Japan Fair 2015 (หมดเขต 19 สิงหาคม 2558)

ประชาสัมพันธ์งานแนะแนว Jasso Study in Japan Fair 2015 (หมดเขต 19 สิงหาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์งานแนะแนว Jasso Study in Japan Fair 2015 (หมดเขต 19 สิงหาคม 2558)

ด้วย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ และองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-17.00น. ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ฮอล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

โดย นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อลงชื่อเข้าร่วมงานได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ผู้เข้าร่วมอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ