แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนากฎหมายการเเข่งขันทางการค้า

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนากฎหมายการเเข่งขันทางการค้า - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนากฎหมายการเเข่งขันทางการค้า

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนากฎหมายการเเข่งขันทางการค้า
วัน พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2558
เวลา 08.00 - 14.15 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000

กิจกรรมเสริม จำนวน 5 ชั่วโมง รับนักศึกษาจำนวน 30 คนเท่านั้น
*คณะ ฯ มีบริการรถ รับ - ส่ง นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

***หมายเหตุ หาก นศ. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม แล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรม คณะฯจะทำการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการจำกัดจำนวนรับ นศ. ในครั้งต่อไป !

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ