แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย
วัน พุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558
เวลา 08.00 -16.30 น. ณ คุ้มขันโตก อ.เมืองเชียงใหม่ จเชียงใหม่

กิจกรรมหลัก จำนวน 6 ชั่วโมง รับนักศึกษาเพียง 30 คนเท่านั้น
* คณะ ฯ มีบริการรถรับส่งนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ