แสดงรายละเอียดข่าวขอให้นักศึกษา รหัส 56 และ 57 เข้าไปตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม

ขอให้นักศึกษา รหัส 56 และ 57 เข้าไปตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอให้นักศึกษา รหัส 56 และ 57 เข้าไปตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม

ขอให้นักศึกษา รหัส 56 และ 57 เข้าไปตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม "การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม" ดังนี้

1.กิจกรรม Law in movie
2.กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
3.กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง "สายลับ..ตรวจจับโฆษณา"
4.กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง "ภาพยนต์โฆษณาดีเด่น ประจำปี 2557"
5.กิจกรรม “เสรี-เสวนา-สาธารณะ” เรื่อง ตุลาการศึกษา
6.กิจกรรม “เสรี-เสวนา-สาธารณะ” เรื่อง เสรีภาพในการชุมนุมอนาธิปไตยบนท้องถนน
7.กิจกรรม “เสรี-เสวนา-สาธารณะ” เรื่อง ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์
8.กิจกรรม โครงการศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร

เข้าตรวจสอบการเข้าร่วมรายกิจกรรมhttps://elearning.cmu.ac.th/course/view.php?id=191

เข้าตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดhttps://elearning.cmu.ac.th/grade/report/grader/index.php?id=191

หากพบปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวให้ติดต่อพี่นัย ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ