แสดงรายละเอียดข่าวประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา 83 พรรษามหาราชินี

ประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา 83 พรรษามหาราชินี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา 83 พรรษามหาราชินี

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา 83 พรรษามหาราชินี
วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558
เวลา 9.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

*การแต่งการ นักศึกษาใส่ชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ