แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนช่วยงานอาจารย์/สำนักงาน) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนช่วยงานอาจารย์/สำนักงาน) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนช่วยงานอาจารย์/สำนักงาน) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนช่วยงานอาจารย์/สำนักงาน) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ 10-28 สิงหาคม 2558 นักศึกษาที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดส่งได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 สำนักงานคณะนิติศาสตร์ สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-942919 (พี่นัย) รายละเอียดดูได้จากไพล์ประกอบข่าว

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/downloads/student_1408069344.pdf

รายชื่อคณาจารย์และสำนักงานที่เปิดรับสมัครทุรช่วยงาน

http://www.law.cmu.ac.th/law2011/downloads/student_1438936395.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ