แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 10 - 28 สิงหาคม 2558

นักศึกษาที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 รายละเอียดการรับสมัครสามารถดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/downloads/student_1438924417.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ