แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา 83 พรรษา มหาราชินี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา 83 พรรษา มหาราชินี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา 83 พรรษา มหาราชินี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา 83 พรรษา มหาราชินี
วัน อังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558
เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องโถงกิจกรรม คณะนิติศาสตร์

กิจกรรมเสริมจำนวน 2 ชั่วโมง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ