แสดงรายละเอียดข่าวประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2558

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2558
วัน ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558
เวลา 07.00 - 12.00 น.
ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่

***พร้อมนัดประชุมรับฟังคำชี้แจง วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 12.30 น. ณ ห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ มาเข้าร่วมฟังคำชี้แจงให้ครบทุกคน****

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ