แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2558
วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558
เวลา 07.00-12.00 น. ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ >>>https://goo.gl/qy7gk0

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ