แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเเจ้งรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศเเจ้งรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเเจ้งรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558
วัน จันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ณ สถานปฎิบัติธรรมวัดถ้ำตอง ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่

*หมายเหตุ -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งการสุุภาพเรียบร้อย
-สุภาพสตรี สามาถสวมใส่กางเกงขายาวร่วมกิจกรรมได้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ