แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2558
ณ สำนักปฎิบัติธรรมวัดถ้ำตอง ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ