แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
โครงการ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2558

จำนวน 3 ชั่วโมง

นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบได้ที่นี้ >>>https://goo.gl/fWDzmK

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ