แสดงรายละเอียดข่าวเเจ้งประกาศรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม

เเจ้งประกาศรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เเจ้งประกาศรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม จำนวน 20 คน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวนรับ ระบบจะทำการปิดทันที

สามารถเข้าลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/J7bdd5

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ