แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ฯ ประจำปี 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ฯ ประจำปี 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ฯ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ฯ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ และพรเพชร การ์เด้นท์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวม ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดเพื่อให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและการปรับใช้กับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำหรับการใช้กิจกรรมในครั้งนี้มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 31 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ