แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ (หมดเขต 20 กรกฎาคม 2558)

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ (หมดเขต 20 กรกฎาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ (หมดเขต 20 กรกฎาคม 2558)

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าศูนย์ภาษาซีมีโอเรลค์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 จำนวน 9 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

1.  Course 111: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Listening and Speaking
2.  Course 112: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Reading and Writing
3.  Course 113: Advanced Specialist Certificate (I) in Language Assessment
4.  Course 211: Advanced Specialist Certificate (II) in Language Skills and Pedagogy
5.  Course 212: Advanced Specialist Certificate (II) in Literacy, Pedagogy, and Assessment
6.  EIU: Certificate in English for International Understanding
7.  MA TESOL: Master of Arts in Teaching English to Speakers pg Other Languages jointly offered by the Victoria University of Wellington in New Zealand and SEAMEO RELC
8.  Course 103: Blended Postgraduate Diploma in Applied Linguistics
9.  Course 421: Specialist Certificate on Content and Language Integrated Learning

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทาง www.culiu.chula.ac.th ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 ณ สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการนี้ ขอเชิญข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษาอบรมดังกล่าว ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้จาก www.mua.go.th ในหัวข้อแวดวงอุดมศึกษา หรือ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcements และส่งใบสมัครมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ