แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษารหัส 56 และ รหัส 57 เข้าร่วมกิจกกรมหลัก โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” ประจำปีการศึกษา 2558

แจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษารหัส 56 และ รหัส 57 เข้าร่วมกิจกกรมหลัก โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษารหัส 56 และ รหัส 57 เข้าร่วมกิจกกรมหลัก  โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัครนักศึกษารหัส 56 และ รหัส 57 เข้าร่วมกิจกกรมหลัก
โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภทกิจกรรม กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรม โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ " basic Legal Research " ประจำปีการศึกษา 2558

วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
รอบที่ 1 วัน พุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2558
รอบที่ 2 วัน อังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2558
รอบที่ 2 วัน พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2558
รอบที่ 4 วัน พุธ ที่ 16 กันยายน 2558
รอบที่ 5 วัน พุธ ที่ 30 กันยายน 2558

เวลา 13.30 - 15.30 น ณ ห้องเรียน 1201 อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง

นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบได้ที่นี้https://goo.gl/EoSPmg

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ