แสดงรายละเอียดข่าวเเจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษารหัส 56 และ รหัส 57 เข้าร่วมกิจกกรมหลัก โครงการอบรมการเขียนรายงาน ประจำปีการศึกษา 2558

เเจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษารหัส 56 และ รหัส 57 เข้าร่วมกิจกกรมหลัก โครงการอบรมการเขียนรายงาน ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เเจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษารหัส 56 และ รหัส 57 เข้าร่วมกิจกกรมหลัก  โครงการอบรมการเขียนรายงาน ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัครนักศึกษารหัส 56 และ รหัส 57 เข้าร่วมกิจกกรมหลัก
โครงการอบรมการเขียนรายงาน ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภทกิจกรรม กิจกรรมหลัก
ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมการเขียนรายงาน ประจำปีการศึกษา 2558

วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
รอบที่ 1 วัน พุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2558
รอบที่ 2 วัน อังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2558
รอบที่ 2 วัน พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2558
รอบที่ 4 วัน พุธ ที่ 16 กันยายน 2558
รอบที่ 5 วัน พุธ ที่ 30 กันยายน 2558

เวลา 09.30 - 11.30 น ณ ห้องเรียน 1201 อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง

นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบได้ที่นี้ https://goo.gl/EoSPmg

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ