แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครผู้สนใจรับทุนวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน (หมดเขต 30 มิถุนายน 2558)

รับสมัครผู้สนใจรับทุนวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน (หมดเขต 30 มิถุนายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครผู้สนใจรับทุนวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน (หมดเขต 30 มิถุนายน 2558)

ด้วย โครงการ SHAPE-SAEA ตามความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการศึกษาเกี่ยวกับมนุษยชน ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจสมัครขอรับทุนวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน โดยระบุหัวข้อเพื่อขอเสนอโครงการวิจัยได้แก่ ASEAN and Human Rights, Business Accountability, Peace and Security, Governance and Justice และ Academic Freedom

โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถเสนอโครงการได้โดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามเงื่อนไขในรายละเอียดดังแนบ หรือศึกษาขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ shape.seasec@gmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ