แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมรับฟังแนวทางการขอรับทุนจากโครงการ Newton Fund (หมดเขต 19 มิถุนายน 2558)

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังแนวทางการขอรับทุนจากโครงการ Newton Fund (หมดเขต 19 มิถุนายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังแนวทางการขอรับทุนจากโครงการ Newton Fund (หมดเขต 19 มิถุนายน 2558)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย และ British Council ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ Newton Funs เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ซึ่งโครงการ Newton Fund เป็นโครงการที่ทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักรมูลค่ากว่า 357,000,000 ปอนด์ ระยะเวลา 5 ปี

ในการนี้ ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้รับประสานงานจากคุณพิจารณา สมัครการ ตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ว่ายินดีจะมาประชาสัมพันธ์ทุนให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 3 (อาคารกองพัฒนานักศึกษา) โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนได้ตามวันเวลาดังกล่าว โดยกรอกแบบตอบรับตามเอกสารดังแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ