แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องเงื่อนไขการย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องเงื่อนไขการย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องเงื่อนไขการย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

เรื่องเงื่อนไขการย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ